•     Projekti  

  • 1. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. "Pomoćnici u nastavi za Vukovarske leptiriće" Osigurana dva pomoćnika u nastavi.

  • 2. Hrvatski zavod za zapošljavanje "Pomoćnici u nastavi". Osigurana četiri pomoćnika u nastavi.

  • 3. Hrvatski zavod za zapošljavanje. Program "Pomoć sebi i drugima". Fizioterapeut / senzorni terapeut.

  • 4. Hrvatska elektroprivreda d.d. "Svjetlo na zajedničkom putu". Edukacija za senzornog terapeuta.

  • 5. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. "Kreativni leptirići". Igraonica, kreativne radionice i logoped.

  • 6. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. "Pomoćnici u nastavi za Vukovarske leptiriće" Osigurano osam pomoćnika u nastavi.

  • 7. Zaklada "Adris" . "Tomatis-terapijsko slušanje". Osigurana terapija za 15 djece, kupljen TLTS aparat za testiranje slušanja i edukacij aTomatis praktičara II stupnja.

  • 8. Grad Vukovar. "U susret integraciji". Osiguran rad rehabilitatora, logopeda i Brain Gym metode.