•  

 • Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići postala je Pružatelj socijalnih usluga u domeni psihosocijalne podrške. Provode se sljedeći programi:

  - psihološka podrška ( neurofeedback trening )
  - vježbe svakodnevnih vještina
  - psihološka podrška ( terapija igrom )
  - senzorna integracija
  - logopedska terapija
  - kineziterapija i sportsko - rekreacijske aktivnosti

 •            

 •    

 • Usluge koje se provode putem projekata i donacija:

  - Igraonica za djecu s poteškoćama i djecu slabijeg imovinskog statusa
  - Brain Gym
  - Tomatis
  - Integriranje primitivnih refleksa laserom

 •   

 •