•  

  • Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju "Vukovarski leptirići" je pružatelj usluga iz domene psihosocijalne podrške. Provode se programi: ODGOJA I EDUKACIJSKE REHABILITACIJE, VJEŽBI SVAKODNEVNIH VJEŠTINA (RADNA TERAPIJA), PSIHOLOŠKE PODRŠKE (NEUROFEEDBACK) SENZORNE INTEGRACIJE, KINEZITERAPIJE I SPORTSKO REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI. Do susreta u Udruzi srdačno vas pozdravlja naš stručni tim.

  •            

  •   

  •