Članovi

 

 

Članstvo u Udruzi propisano je Statutom. Pristupnice možete preuzeti ovdje.

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba, domaća ili strana, koja prihvaća Statut i Etički kodeks Udruge i daje svoj doprinos ostvarivanju ciljeva i zadataka navedenih u ovom Statutu.

Članovi Udruge su redovni članovi, članovi prijatelji, počasni i nominalni.

Redovnim članom može postati osoba koja u užoj obitelji ima dijete s poteškoćama u razvoju.

Članom prijateljem može postati svaka osoba koja želi sudjelovati u radu i promicanju interesa Udruge.

Počasnim članom postaje osoba osobito zaslužna za promicanje ideja i aktivnosti Udruge, a bira se na prijedlog Predsjedništva i uz suglasnost Skupštine.

Nominalni članovi su djeca s poteškoćama u razvoju.

Primanje u članstvo inicira se ispunjavanjem pristupnice, a Predsjedništvo odlučuje o primanju.

Udruga trenutno broji 140 nominalnih članova.