Rehabilitacijski programi u Udruzi - omogućeni kroz psihosocijalnu podršku

 

Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju "Vukovarski leptirići" je pružatelj usluga iz domene psihosocijalne podrške. Provode se programi: psihološke podrške (neurofeedback) odgoja i edukacijske rehabilitacije, vježbi svakodnevnih vještina (radna terapija), senzorne integracije te kineziterapije i sportsko rekreacijskih aktivnosti.

 

׀ Psihološka podrška / Neurofeedback /   /fotogalerija/ 

Trening se sastoji od apliciranja senzora ili "elektroda" na određenim mjestima na površini glave (ovisno o simptomu na kojem radimo). Ovaj postupak je bezbolan i neinvazivan. Moždani valovi se očitavaju preko senzora, te prikazuju na zaslonu računala. Računalo obrađuje moždane valove, i specifične informacije koje proizlaze iz ovog procesa je ono što zovemo povratna informacija - "feedback," koja se prikazuje pojedincu na ekranu u obliku promjena na slici i/ili zvuku filma, crtića, ili video igre koji se koriste za trening. S kontinuiranim treningom, dijete postepeno uči sve češće poizvoditi željene obrasce moždanih valova. Isprva, promjene u moždanim valovima su kratke i prolazne, ali s vremenom novi obrasci postaju čvršće uspostavljeni u frekvencijskim rasponima koji su povezani s boljom učinkovitosti. Pozitivne promjene se ogledaju u poboljšanju koncentracije, smanjenju razdražljivosti, povećanju fokusa, normaliziranju cirkadijalnog ritma budnosti i spavanja, povećanju kontaktnosti s okolinom što predstavlja odličnu platformu za daljnji rad. Rezultate smo obradili u kontroliranom pokusu na 33 ispitanika.

 

׀Senzorna integracija   /fotogalerija/ 

Predstavlja proces organizacije senzornog unosa da bi mozak stvarao svrhovitu reakciju tijela, dobru percepciju, osjećaje i mišljenje. Senzorna integracija razvrstava, raspoređuje i spaja sve pojedine senzorne unose u cjelinu funkcioniranja. Kada je funkcioniranje mozga potpuno uravnoteženo tjelesni pokreti su visoko adaptivni, učenje je lako, a dobro ponašanje je prirodan ishod.

 

׀ Vježbe svakodnevnih vještina (radna terapija)   /fotogalerija/ 

Ima za cilj omogućiti pojedincima i skupinama postizanje optimalnog funkcioniranja u aktivnostima dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme.

 

׀ Kineziterapija i sportsko rekreacijske aktivnosti   /fotogalerija/ 

Usmjerena na poboljšanje: gibljivosti, mišićne snage, izdržljivosti, brzine pokreta, koordinacije pokreta, posture te funkcije drugih organskih sustava (kardiovaskularnog, respiratornog). Ovaj vid rehabilitacije ima i komponentu socijalizacije djece i razvijanje socijalnih vještina kroz igru i elemente sporta.

 

׀ Igraonica   /fotogalerija/ 

Obzirom da Udruga promiče cilj socijalizacije djece s teškoćama u razvoju, ovo je svakako jedna od organizacijskih aktivnosti u tom smjeru. Zbog specifičnosti roditeljstva u ovakvim obiteljima čiji angažman ne prestaje niti kronološkom dobi djeteta, igraonica predstavlja vid kratkotrajnog rasterećenja roditelja, te mogućnost obnove emocionalnih kapaciteta roditelja. Planirani pozitivni učinci provođenja programa i poludnevne igraonice su socijalizacija djece u okruženju zdrave djece.

 

Rehabilitacijski programi u Udruzi- omogućeni kroz projekte, donacije i humanitarne akcije

 

Udruga kroz projekte,a prema svojim mogućnostima pruža i programe: laser za integriranje primitivnih refleksa (QRI), Brain Gym, Tomatis te jahanje i boravak u prirodi.

 

׀ Laser za integriranje primitivnih refleksa (QRI)   /fotogalerija/ 

Refleksi nemaju samo zaštitnu ulogu, već i izuzetno velik značaj u postavljanju temelja neurofiziologije mozga za razvoj viših funkcija mozga, kako motornih, tako i emocionalnih i kognitivnih. Metodom kvantnog integriranja primitivnih refleksa laserom činimo dječji mozak funkcionalnijim na svim poljima: motornom, vestibularnom, verbalnom, vidnom, emocionalnom, saznajnom. Do sada je napravljeno preko 4 000 studija koje potvrđuju učinkovitost ove laseroterapije. Laser (QRI) je relativno nov modalitet laseroterapije koji rapidno dobija na popularnosti ne samo u USA.  Laserska tehnologija koristi se širom svijeta više od 35 godina, a akupunkutra tisućama godina. Kvantna refleksna integracija je moćna kombinacija lasera niske frekvencije, zvučne frekvencije i tehnika refleksne integracije s ciljem da “restartira” centralni živčani sustav i ostvari brz i vidljivi rezultati kod pacijenta.

                         

 ׀ Tomatis terapija   /fotogalerija/ 

Ako oba područja mozga koja obrađuju signale iz oba uha nisu sinkronizirana, to može zapriječiti korištenje djetetovih potencijala. Uređaj nazvan elektronsko uho, povezan na slušalice kroz puštanje filtrirane glazbe u slušalice reeducira slušanje. Koristi se Mozartova glazba i Gregorijanski napjevi jer su visokih frekvencija i s većim brojem vibracija nego drugi tipovi glazbe. Također koristi srednje i niske tonove izmjenično. Dakle, Tomatis metoda djeluje na centralni živčani sustav (mozak) i dovodi do poboljšanja u obradi slušnih senzacija, govora, koordinaciji, ravnoteži i fokusiranosti, a istovremeno energizira mozak.  Uređaj TLTS vuče korijene audiometrije, ali mu je uloga odrediti kako pojedinac komunicira s drugima. Test čini seriju podtestova, čija sinteza rezultata dovodi do krivulje koju nazivamo slušni profil.

 

 ׀ Brain Gym   /fotogalerija/ 

Integriranje obadviju polutki osnovni je cilj gimnastike za mozak. Što više uključimo obje polutke, sposobniji smo funkcionirati integralno. Brain Gym počiva na temeljima neuroznanosti, a sastoji se od dvadesetak vježbi, koje su zapravo križno - lateralni pokreti. Usklađivanjem dijelova tijela i uma poboljšavaju se motoričke sposobnosti, koordinacija, pamćenje, čitanje, izražavanje jezične i matematičke vještine, postiže se bolja emocionalna ravnoteža te se smanjuje stres, napetost i hiperaktivnost.

                                   

 ׀ Jahanje i boravak u prirodi   /fotogalerija/ 

Predstavlja vid rehabilitacijskog programa u kojem se djeluje na više komponenti dječijeg razvoja. Od socijalnih vještina, druženja sa životinjama i boravka u prirodi, mogućnosti kretanja kojeg mnoga djeca nemaju ili je ono otežano. Trodimenzionalno kretanje konja ima niz iznimno povoljnih učinaka na tonus mišića, držanje i motoriku.