Asistivna tehnologija – edukacija

Grid 3 i ABC Maestro Grid 3 je komunikacijski softver tvrtke Smartbox koji ljudima s teškoćama pomaže komunicirati, kontrolirati okolinu i upotrebljavati računalo. Podržan je na Windows platformi, lagan je za instalaciju i korištenje. Može se koristiti na više načina:...

Prvo obilježavanje Dana sjećanja

Prvo obilježavanje Dana sjećanja na herojski Grad Vukovar u Švicarskoj u većem obliku održano je 18. studenog 2018. Na inicijativu Odbora za obilježavanje herojskog grada Vukovara, u organizaciju su se uključile udruge iz Švicarske, ponajprije Slavonia Zürich koja je...