SURADNJA SA PRAVNIM FAKULTETOM OSIJEK

SURADNJA SA PRAVNIM FAKULTETOM OSIJEK

zvanično je započela dana 30.10.2020. godine kada se 5 studentica II godine kolegija Socijalni rad kroz volontiranje uključilo u rad Udruge. Od tada, svaki petak studentice su dolazile volontirati na projektu Rastimo, igrajmo se i učimo zajedno! – program poludnevnog...
Sportska radionica ˝Gađanje i skakanje˝

Sportska radionica ˝Gađanje i skakanje˝

U petak, 15.1.2021. godine, u prostoru Vukovarskih leptirića održana jesportska radionica pod nazivom ˝Gađanje i skakanje˝. Djeca su lopticamarazličitih boja (žuta, zelena, crvena i plava) gađali košare istih boja.Cilj je bio ubaciti lopticu određene boje u košaru...