V. KOORDINACIJSKI SASTANAK

V. KOORDINACIJSKI SASTANAK

Dnevni red: Sudjelovanje partnera na aktivnosti Mala Olimpijada (povodom obilježavanja Međunarodnog dana zdravlja)Kratki presjek dosadašnjih aktivnosti i upis korisnikaPlanirane aktivnosti za naredni periodRazno Zapisnik sa V. Koordinacijskog sastanka Sastanak je...