Sportska radionica u Vukovarskim leptirićima

Sportska radionica u Vukovarskim leptirićima

Provedena je sportska radionica s djecom predškolske i školske dobi uVukovarskim leptirićima. U našem dvorištu, unutar kaveza, s djecom jeprovedena radionica slobodnih sportskih aktivnosti. Djeca su najviše biralaigre s loptom poput nogometa i rukometa. Ovim...
Kreativna radionica – “Čuvari stabala”

Kreativna radionica – “Čuvari stabala”

U ponedjeljak 14.9.2020. godine, u dvorištu Vukovarskihleptirića održana je radionica za djecu predškolske dobi. Ovoga putazahvalili smo našim brezama za hladovinu i cvrkut ptica. Zahvala je bila uobliku glinenih čuvara koje smo ukrašavali kamenčićima, grančicama...
Likovna radionica – “Stiže jesen”

Likovna radionica – “Stiže jesen”

U ponedjeljak 14.9.2020. godine, u prostoru Vukovarskih leptirića održanaje likovna radionica za djecu predškolske dobi. Puno smo rezuckali,lijepili i zavrtali i tako napravili prave jesenske krošnje. Neka vam jesenbude čarobna u svim svojim bojama!
Dramska radionica – Kazalište sjena

Dramska radionica – Kazalište sjena

Dana 9.9.2020 provedena je dramska radionica u prostorijama UdrugeVukovarski leptirići s djecom predškolske dobi. Za dramsku radionicu, pod nazivom “Kazalište sjena”, djeca su prethodno nalikovnoj aktivnosti izradila scenu od kartonske kutije. Jedna strana...
Organizirane grupne aktivnosti

Organizirane grupne aktivnosti

U prostoru Vukovarskih leptirića održane su grupne aktivnosti za djecu.Izvoditeljica je pripremila materijale isprintane na A4 formatu i korpicu ukojoj su se nalazile šarene kuglice različitih veličina i hvataljke. Svakodijete je dobilo papir s brojevima od 1 do 5 u...
Sportska radionica s djecom predškolske dobi.

Sportska radionica s djecom predškolske dobi.

4.9.2020. u dvorani Udruge Vukovarski leptirići održana je Sportska radionica s djecom predškolske dobi. Za djecu je pripremljen i organiziran poligon, a po njihovom izboru djecasu prilikom performansa koristila šarene trake za ritmičku gimnastiku.Trčala oko čunjeva...