POTPOMOGNUTA KOMUNIKACIJA

POTPOMOGNUTA KOMUNIKACIJA

Namijenjena je osobama sa složenim komunikacijskim potrebama koje se nemogu služiti govornim jezikom i/ili imaju teškoće jezičnoga razumijevanjauslijed različitih teškoća, poremećaja i oštećenja (djeca i osobe smotoričkim teškoćama (cerebralna paraliza, distoni...

Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom

Položaj ovih osoba i djece s invaliditetom u društvu je još uvijek težak inerješen.U Hrvatskoj tako izostaju aktivnosti i usluge za djecu s CP na područjimarane intervencije u djetinjstvu, zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštitena načelima dostupnosti,...

Svjetski dan svjesnosti o autizmu

Glavna skupština UN-a odabrala je za obilježavanje 2. travnja čime želiskrenuti pozornosti javnosti diljem svijeta na sve veći problem ovogsloženog poremećaja koji se kod pojedinaca najčešće razvije u prve trigodine života.Danas je poruka ista, kao i prethodnih godina...