Suradničke sportske aktivnosti

Suradničke sportske aktivnosti

U okviru projekta Što sve sportom mogu ja! Udruga Vukovarski leptirići nastavila je organizirati javna sportska događanja sa ciljem promocije projekta, važnosti bavljenja sportom te širenje svijesti o važnosti integracije. Dana 11. lipnja 2021. realizirali...
POZIV NA EDUKACIJE

POZIV NA EDUKACIJE

Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar u suradnji sa Volonterskim centrom Vukovar i Centrom za inkluziju i podršku u zajednici Pula organizira besplatne edukacije na temu „Inkluzivno volontiranje“, „Menadžment volontera i „Obuka volontera“ u...
Izvješće – rujan 2020.

Izvješće – rujan 2020.

U navedenom mjesecu na aktivnostima projekta sudjelovalo je 94 korisnika Proteklog mjeseca zadaća je bila provoditi vježbe za razvoj osnovnih motoričkih aktivnosti za svladavanje prepreka i prostora. Koristili smo jednostavne obrasce kretanja kao što su puzanja,...

Hrvtaski radio Vukovar

http://www.hrv.hr/vijesti/vijesti/item/19492-predstavljen-dvogodisnji-projekt-drustveni-centar-in?fbclid=IwAR3XBEdYTmna3UbcWF-jaLwQ94QKMqNMWLTGcrRiycObiNiJ-h8gt2W76As