#posebnakaoiti – Panel rasprava

#posebnakaoiti – Panel rasprava

U Udruzi roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići u četvrtak, 9. prosinca, održano je događanje pod nazivom “Učinimo zajedno da poteškoće postanu mogućnosti!” u sklopu kojeg su održane dvije radionice i panel rasprava. Kako su prošle radionice i...

Svako dijete ima jednaka prava!

Konvencija o pravima djeteta Pravo na život,opstanak i razvoj Najbolji interes djeteta Pravo na sudjelovanje Pravo na ne diskriminaciju Pred licima svijeta svako dijete je isto!Bez obzira na rasu, jezik i boju kože, bez obzira na klasu – svatko se voljeti može!...

Prava djece nemaju rok trajanja

Konvencija o pravima djeteta je pravni akt koji ima snagu zakona i obvezuje stranke na pridržavanje njezinih odredaba te uključuje pravo nadziranja primjene u državama koje su je prihvatile i ratificirale. Republika Hrvatska je bila među prvim zemljama koja je...

ŠTO KAŽE KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA?

Vlada Republike Hrvatske, obvezala se poštivati Konvenciju u kojoj se navodi da je dužna roditeljima osigurati potporu kako bi oni mogli osigurati skrb i što kvalitetniji odgoj svojoj djeci. Istodobno, Konvencija o pravima djeteta prvi je međunarodni sporazum o...