Članovi

Članstvo u Udruzi propisano je Statutom.

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba, domaća ili strana, koja prihvaća Statut i Etički kodeks Udruge i daje svoj doprinos ostvarivanju ciljeva i zadataka navedenih u ovom Statutu.

Članovi Udruge su redovni članovi, članovi prijatelji, počasni i nominalni.

Redovnim članom može postati osoba koja u užoj obitelji ima dijete s poteškoćama u razvoju.

Članom prijateljem može postati svaka osoba koja želi sudjelovati u radu i promicanju interesa Udruge.

Počasnim članom postaje osoba osobito zaslužna za promicanje ideja i aktivnosti Udruge, a bira se na prijedlog Predsjedništva i uz suglasnost Skupštine.

Nominalni članovi su djeca s poteškoćama u razvoju.

Primanje u članstvo inicira se ispunjavanjem pristupnice, a Predsjedništvo odlučuje o primanju.

Udruga trenutno broji 228 nominalnih članova.

Predsjedništvo

Viktorija Matin

Predsjednica

Zt

Željka Toth

Dopredsjednica

Andreja Mandic

Andreja Mandić

Tajnica

Upravni odbor

Samuela Sambunjak

Djelatnik

Anamarija Krišto

Pravnica

Krunislav Toth

Roditelj

Damir Rajh

Roditelj

Tina Stojanović

Djelatnik