Najljepša hvala tvrtkama Bauder i Hidrovar na vrijednoj donaciji pomoću koje ćemo obnoviti krov iznad igraonice i sobe za senzornu integraciju.

Polako dovršavamo obnovu i adaptaciju našeg prostora.