Donacije hvalaSvaka pomoć našem radu je dobrodošla i omogućava kontinuiranu medicinsku i habilitacijsku skrb, a posebice kada se radi o financijskoj pomoći.

Ovim putem se zahvaljujemo jednom od vodećih plesnih klubova Los Memberos na novčanoj donaciji od 14. 000 kuna čime su nam pomogli u edukaciji senzorne integracije, nabavi strunjača i švedskih ljestava.

Zahvaljujemo se i Croatia banci na financijskoj potpori od 12.000 kuna te Hrvatskom liječničkom zboru na donaciji 10.000 kuna za prenamjenu prostora kako bi ispunili minimalne tehničke uvjete za pružatelje usluga.