Drušveni centar IN

Naziv: „Društveni centar IN – mreža podrške za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom

grada Vukovara“

Poziv: UP.04.2.1.07 Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom

vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice

Korisnik projekta: Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići

Partneri: Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar, Udruga osoba s

invaliditetom „VUKA“ Vukovar i Grad Vukovar

 

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Provedbom ovog projekta djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom grada Vukovara iVukovarsko srijemske županije bit će osigurani društveno – kulturni sadržaji koji im trenutno nisu

dostupni, a koji će doprinijet njihovom osnaživanju za aktivan život u zajednici te izražavanje u okviru

njihovih mogućnosti.

 

Aktivnosti centra obuhvaćat će elemente terapije pokreta i plesa, glazboterapije te art terapije. Uz to,

aktivnosti će uključivati i socijalizacijsku komponentu s ciljem socijalnog uključivanja svih korisnika

kao punopravnih članova društvene zajednice općenito. Uspostava Društvenog centra IN direktno će

doprinijeti inkluziji i povećanju kvalitete života korisnika. Djeci i mlađoj populaciji osigurat će

preduvjete za lakšu integraciju, a starijim OSI pomoći u razvoju osjećaja pripadnosti zajednici te

osigurati zdravo i aktivno starenje.

 

CILJ PROJEKTA:

Cilj projekta je djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom grada Vukovara i Vukovarsko

srijemske županije osigurati preduvjete te izjednačene mogućnosti za sudjelovanje u društveno

kulturnim aktivnostima zajednice. Predloženo javno civilno partnerstvo i međusektorska suradnja

osigurati će kreiranje idealnog programa koji će osigurati korisnicima da razviju svoje potencijale,

steknu nove vještine te povećaju samopouzdanje, a javnom prostoru koji je dodijeljen ovim

Udrugama dati punu društvenu svrhu.

 

OČEKIVANI REZULTATI:

Uspostava Centra osigurat će:

– djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom da slobodno vrijeme provode na kvalitetan i

strukturiran način, a sve uz stručnu podršku

– podršku obiteljima te mogućnost da se i oni uključe u razne aktivnosti (razgovaraonice, školu plesa,

vježbe itd).

– jačanje kapaciteta udruga prijavitelja i uspostava trajne suradnje s Gradom Vukovarom u vidu

pružanja sveobuhvatnih usluga za socijalno isključene skupine u zajednici

– senzibiliziranje zajednice i promociju inkluzivnog volontiranja

– opremanje prostora i provedbu manjih adaptacijskih radova

– osposobljavanje i zapošljavanje novih djelatnika

-brojne aktivnosti za podizanje svijesti građana o marginaliziranim članovima zajednice

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EUROPSKA UNIJA I REPUBLIKA

HRVATSKA:

Vrijednost projekta: 1.987.675,54 kn, od čega 85% ( 1.689.524,21 kn) sufinancira Europska unija iz

Europskog socijalnog fonda, a 15% ( 298.151,33 kn) sufinancira Republika Hrvatska iz sredstava

Državnog proračuna

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

Razdoblje provedbe: 03.06.2020. – 03.06.2022. (24 mjeseca)

 

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj teksta je isključiva odgovornost Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski

leptirići

Novosti projekta