MNRI program često se naziva „nedostajućom karikom“ u mnogim profesijama koje dotiču i u najmanjem segmentu psihomotorni razvoj djeteta.

Tradicionalna teorija refleksa odnosi se na to da oni  imaju zaštitnu ulogu, točnije, da su zaduženi za preživljavanje, a nestaju s normalnim motornim razvojem tokom prvih godina života (J.Ayers, V.Vojta,K.A.Semionova).

MNRI na osnovu znanstvenih istraživanja PhD S.Masgutove tvrdi da refleksi nemaju isključivo zaštitnu ulogu čovjeka u situacijama stresa i opasnosti, već imaju i izuzetno veliki značaj u postavljanju temelja neurofiziologije mozga za razvoj  viših funkcija kako motornih, tako emocionalnih i kognitivnih.

Rad na refleksima je kao da dotičemo samu strukturu lista, stimulišući bolje i kvalitetnije nervature. Što je razvijenija mreža, sam list ima mogućnost veće razmjene vode i hranjivih materija. Ako pravimo poredjenje s nervnim stanicama mozga, mozak će imati kvalitetniju povezanost istih, a samim tim, brži i kvalitetniji protok informacija integracijom primitivnih refleksa.

Mozak postaje mnogo funkcionalniji na svim poljima: MOTORNOM, VESTIBULARNOM, VERBALNOM, VIDNOM, EMOCIONALNOM, SAZNAJNOM.

Svakim danom sve više napredujemo i širimo svoja znanja!