Danas je održan i poslednji dio edukacije namijenjen organizacijama koje se bave pružanjem socijalnih usluga na području Slavonije i Baranje. Edukacija se satojala iz tri dijela …više