Glavna skupština Ujedinjenih naroda je odabrala 2. travnja za OBILJEŽAVANJE
SVJETSKOG DANA SVJESNOSTI O AUTIZMU, čime želi skrenuti pozornosti javnosti
diljem svijeta na sve veći problem ovoga složenog poremećaja koji se kod
pojedinaca najčešće razvije u prve tri godine života i uglavnom traje do
kraja života.