Rastimo, igrajmo se i učimo zajedno! – program poludnevnog boravka za djecu Vukovara

POZIV: UP.02.1.2.01 Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima:  Kninu, Belom Manastiru i Općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru

KORISNIK: Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići

PARTNERI:  Centar za socijalnu skrb Vukovar, Osnovna škola Blage Zadre

KRATKI OPIS PROJEKTA

Djeca su jedna od najviše siromaštvom i socijalnom isključenošću pogođenih skupina, a posebice djeca iz obitelji slabijeg imovinskog statusa, djeca u udomiteljskim obiteljima, bez roditeljske skrbi i djeca s teškoćama u razvoju (TUR). Pokretanjem izvaninstitucionalnog programa koji je namijenjen takvim skupinama djece nastoji se na vrijeme doprinijeti njihovom razvoju i socijalizaciji. Program će pružiti ciljanoj skupini nova znanja i vještine, druženje i igre te korisno i smisleno provođenje slobodnog vremena kroz planski osmišljene aktivnosti.

CILJ PROJEKTA:

Cilj projekta je prevencija socijalne isključenosti djece Vukovara te kreiranje programa koji će im pružiti nova znanja i vještine, osigurati razvoj njihovih potencijala te druženje i smisleno provođenje slobodnog vremena.

OČEKIVANI REZULTATI:

U provedbu projekta bit će uključeno 30 korisnika, djece s teškoćama u razvoju, djece iz siromašnih i višečlanih obitelji, udomiteljske djece i djece bez roditeljske skrbi, s područja Vukovara. Kroz projekt pokrenut će se izvaninstitucionalni program poludnevnog boravka za navedenu ciljanu skupinu i to kao predškolski program namijenjen korisnicima od 2 do 7 godina te kao program poludnevnog boravka za korisnike od 8 do 12 godina, odnosno djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole. Osim stručnih programa za djecu, projekt će osigurati i:

Radionice i edukacije za djelatnike vrtića i škola

Manje infrastrukturne radove

Opremanje poludnevnog boravka

Osposobljavanje i zapošljavanje novih djelatnika

Brojne aktivnosti za podizanje svijesti građana o marginaliziranim skupinama djece

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:

Vrijednost projekta je 1.454.469,85 kn, a
financira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

RAZDOBLJE PROVEDBE: 27.12.2019.-27.04.2022. (28 mjeseci)

KONTAKT OSOBA:

Slađana Trbulin, mag.oec

voditeljica projekta

Kontakt: vu.leptirici@gmail.com

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj teksta je isključiva odgovornost Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići

Novosti projekta