Zvanično je započela dana 30.10.2020. godine kada se 5 studentica II godine kolegija Socijalni rad kroz volontiranje uključilo u rad Udruge. Od tada, svaki petak studentice su dolazile volontirati na projektu Rastimo, igrajmo se i učimo zajedno! – program poludnevnog boravka za djecu Vukovara te su ostvarile suradnju i sa stručnim timom Pružatelja socijalnih usluga. Tijekom volontiranja, zaključno sa danom 22. siječnja 2021. godine,  imale su priliku upoznati se sa načinom izrade anamneze djeteta s teškoćama u razvoju i razgovarati o izazovima sa kojima se svakodnevno nosimo. Sa druge strane omogućili smo im i direktan rad sa našom djecom koja dolaze iz višečlanih i udomiteljskih obitelji te sa djecom s teškoćama u razvoju kroz poludnevni program koji su svaki petak priredili naši vrijedni i kreativni djelatnici poludnevnog boravka.  Također, pred više od 50 studenata kolegija socijalni rad – putem ZOOM susreta prezentirali smo našu prošlost, sadašnjost i budućnost – sve naše borbe i izazove te viziju rasta kroz programe, projekte i usluge za naše Leptiriće.

Volonterke/studentice zauzvrat su dobile jedno posebno životno i studentsko iskustvo te našu volontersku priču nismo još završili – nadamo se susretima i dalje tijekom studiranja! 😊 Zahvaljujemo se Pravnom fakultetu Osijek i g. Petru Šajfaru što su nas prepoznali za mjesto pružanja stručne prakse studenticama.