Zahvaljujemo se na pomoći i organizaciji Teu Šteteru i dečkima Mateu
Blaževiću, Domagoju Buliću i Štefanu Jeniću.

Sav nered nestao je brzinom svjetlosti…

Što više reći, osim najljepša hvala, mnogo nam to znači!